Αδεσποτα

Κάρλα

ΚΑΡΛΑ


ΗΜΙΑΙΜΟ


ΘΗΛΥΚΟ


1,5 ΧΡΟΝΩΝ


ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ - ΑΣΠΡΟ